Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti

Bc. Zuzana Koldovská

se sídlem Sportovní 1543, 511 01 Turnov

identifikační číslo: 01590839

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.svicky-supeko.cz

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní společnosti Bc. Zuzana Koldovská, se sídlem Sportovní 1543, 511 01 Turnov, identifikační číslo: 01590839, fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona (dále jen „prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.svicky-supeko.cz a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

- Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

- Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

OBJEDNÁVKA

- Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním písemné objednávky z eshopu www.svicky-supeko.cz. Objednávku lze také provést zasláním emailu na svicky.supeko@seznam.cz či telefonicky na tel. čísle: + 420 723 996 966.

- Elektronická objednávka je považována za návrh kupní smlouvy a pro její úplnou platnost je nutné potvrzení objednávky ze strany kupujícího včetně všech vyplněných náležitostí.

- Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

 

CENA A PLATBA

- Pro kupujícího platí aktuální cena uvedená na stránkách www.svicky-supeko.cz v okamžiku odeslání objednávky.

- Kupní cenu lze považovat za zaplacenou v okamžiku, kdy je v plné výši připsána na bankovní účet prodávajícího nebo je uhrazena v hotovosti prodávajícímu či přepravní službě, která objednané zboží doručuje. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14-ti dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě platby v hotovosti je splatnost při převzetí zboží.

- Kupující obdrží elektronicky řádný daňový doklad – fakturu, který je současně dokladem o zaplacení zboží.

- Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

- Ceny zboží jsou konečné k zaplacení (prodávající není plátcem DPH).

- Kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit následujícími způsoby:

- v hotovosti při osobním odběru

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.1019410602/6100, vedený u společnosti Equa bank, a.s..

 

STORNO A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

- Kupující má právo udělat storno objednávky bez udání zjevného důvodu před potvrzením objednávky. Prodávající může uplatnit náhradu škody, která vznikla při stornování objednávky (náklady na dopravu apod.).

- Kupující může odstoupit od objednávky po závazném potvrzení v případě, že prodávající nesplní některou z podmínek související s dodáním objednaného zboží.

- Prodávající může provést storno objednávky např. pokud se již zboží nevyrábí, ale i bez udání důvodu. Pokud by tato situace nastala, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a pokusí danou situaci co nejrychleji a nejvhodněji vyřešit. V případě již nastalého uhrazení kupní ceny a neschopnosti prodávajícího dodat zboží, vrátí

- Pokud zboží nebylo převzato osobně a kupující je fyzická osoba nejednající v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti, má kupující právo odstoupit od smlouvy (vrácení zboží) dle § 53 Občanského zákoníku.

- Nepoškozené, nepoužité zboží v původním obalu a obsahující veškeré původní příslušenství je možné vrátit ve 14-ti denní zákonné lhůtě doporučeně na naši poštovní adresu (ne na dobírku). V takovém případě bude kupní cena zaslána do 14-ti dní od doručení zboží prodávajícímu na adresu nebo bankovní účet kupujícího.

 

DODACÍ PODMÍNKY

- Pokud má prodávající objednané zboží skladem, odešle ho na adresu kupujícího nejpozději do dvou pracovních dní od objednávky (při platbě předem nejpozději do dvou pracovních dní od připsání platby na účet). Pokud není zboží skladem, prodávající odešle zboží ihned, jakmile to bude možné, přičemž kupujícího informuje o předpokládaném odeslání. Prodávající může dobu odeslání upravit, přičemž takové upozornění se objeví na eshopu prodávajícího před vytvořením objednávky kupujícím.

- Prodávající zašle zboží na adresu uvedenou v objednávce.

- Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

- Náklady na doručení hradí kupující a cenu a způsob platby si zvolí při tvorbě objednávky.

- V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

- Při osobním odběru je nutné předem domluvit termín vyzvednutí.

 

ZÁRUKA

- Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda je zboží bez zjevných známek poškození a řádně zabalené, pokud není a dojde k převzetí zboží, nelze na nikom vymáhat vzniklou škodu. V takovém případě doporučujeme zboží nepřevzít, veškeré náklady na opravu pak nese dopravce.

- Záruka na zboží, pokud není uvedeno jinak, je podle zákona 2 roky.

- Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nebo na vady které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným používáním.

- Kupující je povinen před použitím zboží prostudovat návod – bezpečnostní pokyny, případně záruční podmínky, aby předešel špatnému fungování zboží či poškození jiných věcí zakoupeným zbožím. V případě nedodržení podmínek uvedených v návodu nelze později uplatnit reklamaci na takto poškozené zboží. Náklady na vzniklou škodu zapříčiněné nevhodným používáním nese kupující.

- Vzhled zboží odpovídá fotografiím u daného zboží, někde se ale může o něco lišit např. odstín barvy. Toto je také uvedeno v informacích o produktu u konkrétního zboží.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- Údaje o kupujícím nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou sděleny pouze osobní údaje nutné pro doručení zboží a dále portál Heureka.cz, kterému je poskytnut email k zaslání dotazníku spokojenosti s nákupem.

- Odesláním objednávky souhlasíte se shromažďováním informací o Vás a Vašich nákupech v elektronickém obchodě www.svicky-supeko.cz. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat.

- Pokud při objednávce zvolíte možnost zasílání informačních emailů, souhlasíte s tím, že můžete být informováni o novinkách a akcích v našem eshopu.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Odesláním elektronické objednávky souhlasí kupující se všemi podmínkami uvedenými v tomto nákupním řádu a také s cenou dopravy a zboží, které objednává.

- Odesláním a potvrzením objednávky  se zároveň prodávající a kupující zavazují, že jednají ve smyslu ust. § 262 odst. 1 Obchodního zákona a není-li uvedeno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem.

 

 

V Turnově dne 26.1.2016                                                                                                    Bc. Zuzana Koldovská

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

NTEwYz