S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Balíkovna 79 Kč, Zásilkovna 99 Kč.


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti

Bc. Zuzana Koldovská

se sídlem Bezručova 60, 511 01 Turnov

identifikační číslo: 01590839

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.svicky-supeko.cz

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní společnosti Bc. Zuzana Koldovská, se sídlem Bezručova 60, 511 01 Turnov, identifikační číslo: 01590839, fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona (dále jen „prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.svicky-supeko.cz a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

- Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

- Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

OBJEDNÁVKA

- Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním písemné objednávky z eshopu www.svicky-supeko.cz. Objednávku lze také provést zasláním emailu na svicky.supeko@seznam.cz či telefonicky na tel. čísle: + 420 721 102 786.

- Elektronická objednávka je považována za návrh kupní smlouvy a pro její úplnou platnost je nutné potvrzení objednávky ze strany kupujícího včetně všech vyplněných náležitostí.

- Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

 

CENA A PLATBA

- Pro kupujícího platí aktuální cena uvedená na stránkách www.svicky-supeko.cz v okamžiku odeslání objednávky.

- Kupní cenu lze považovat za zaplacenou v okamžiku, kdy je v plné výši připsána na bankovní účet prodávajícího nebo je uhrazena v hotovosti prodávajícímu či přepravní službě, která objednané zboží doručuje. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14-ti dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě platby v hotovosti je splatnost při převzetí zboží.

- Kupující obdrží elektronicky řádný daňový doklad – fakturu, který je současně dokladem o zaplacení zboží.

- Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

- Ceny zboží jsou konečné k zaplacení (prodávající není plátcem DPH).

- Kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit následujícími způsoby:

- v hotovosti při osobním odběru

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.1019410602/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s.

- bezhotovostně online platební kartou či jinou aktuálně možnou online platbou (pouze nákup přes eshop)

 

STORNO A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

- Kupující má právo udělat storno objednávky bez udání zjevného důvodu před potvrzením objednávky. Prodávající může uplatnit náhradu škody, která vznikla při stornování objednávky (náklady na dopravu apod.).

- Kupující může odstoupit od objednávky po závazném potvrzení v případě, že prodávající nesplní některou z podmínek související s dodáním objednaného zboží.

- Prodávající může provést storno objednávky např. pokud se již zboží nevyrábí, ale i bez udání důvodu. Pokud by tato situace nastala, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a pokusí danou situaci co nejrychleji a nejvhodněji vyřešit. V případě již nastalého uhrazení kupní ceny a neschopnosti prodávajícího dodat zboží, vrátí

- Pokud zboží nebylo převzato osobně a kupující je fyzická osoba nejednající v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti, má kupující právo odstoupit od smlouvy (vrácení zboží) dle § 53 Občanského zákoníku.

- Nepoškozené, nepoužité zboží v původním obalu a obsahující veškeré původní příslušenství je možné vrátit ve 14-ti denní zákonné lhůtě doporučeně na naši poštovní adresu (ne na dobírku). V takovém případě bude kupní cena zaslána do 14-ti dní od doručení zboží prodávajícímu na adresu nebo bankovní účet kupujícího.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání nebo zašle zboží na adresu prodávajícího.

Reklamační protokol zašle prodávající na žádost kupujícího na email, případně na adresu kupujícího a stejným způsobem doručí kupující vyplněný reklamační protokol prodávajícímu. 

Po uplatnění reklamace budou kupujícímu vráceny peníze způsobem, jakým kupující uvede v reklamačním protokolu.

 

DODACÍ PODMÍNKY

- Pokud má prodávající objednané zboží skladem, odešle ho na adresu kupujícího nejpozději do dvou pracovních dní od objednávky (při platbě předem nejpozději do dvou pracovních dní od připsání platby na účet). Pokud není zboží skladem, prodávající odešle zboží ihned, jakmile to bude možné, přičemž kupujícího informuje o předpokládaném odeslání. Prodávající může dobu odeslání upravit, přičemž takové upozornění se objeví na eshopu prodávajícího před vytvořením objednávky kupujícím.

- Prodávající zašle zboží na adresu uvedenou v objednávce.

- Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

- Náklady na doručení hradí kupující a cenu a způsob platby si zvolí při tvorbě objednávky.

- V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

- Při osobním odběru je nutné předem domluvit termín vyzvednutí.

 

ZÁRUKA

- Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda je zboží bez zjevných známek poškození a řádně zabalené, pokud není a dojde k převzetí zboží, nelze na nikom vymáhat vzniklou škodu. V takovém případě doporučujeme zboží nepřevzít, veškeré náklady na opravu pak nese dopravce.

- Záruka na zboží, pokud není uvedeno jinak, je podle zákona 2 roky.

- Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nebo na vady které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným používáním.

- Kupující je povinen před použitím zboží prostudovat návod – bezpečnostní pokyny, případně záruční podmínky, aby předešel špatnému fungování zboží či poškození jiných věcí zakoupeným zbožím. V případě nedodržení podmínek uvedených v návodu nelze později uplatnit reklamaci na takto poškozené zboží. Náklady na vzniklou škodu zapříčiněné nevhodným používáním nese kupující.

- Vzhled zboží odpovídá fotografiím u daného zboží, někde se ale může o něco lišit např. odstín barvy. Toto je také uvedeno v informacích o produktu u konkrétního zboží.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, např. dopravce nebo poskytovatele služby platba kartou, on-line platby (ComGate Payments, a.s., Sídlo: Hradec Králové, Gočárova třída 1754/48b, PSČ 500 02, IČ: 279 24 505, DIČ CZ27924505)

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Odesláním elektronické objednávky souhlasí kupující se všemi podmínkami uvedenými v tomto nákupním řádu a také s cenou dopravy a zboží, které objednává.

- Odesláním a potvrzením objednávky  se zároveň prodávající a kupující zavazují, že jednají ve smyslu ust. § 262 odst. 1 Obchodního zákona a není-li uvedeno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem.

 

 

V Turnově dne 18.3.2021                                                                                                   Bc. Zuzana Koldovská

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

MjlmMTYz